315406
Mời chọn Cửa hàng hệ thống:
Mời nhập SĐT:

Mời nhập trực tiếp SĐT, không cần nhập mã vùng quốc gia và khoảng trắng .

Lưu ý về hoạt động

1 Mỗi một SĐT chỉ được tham gia 1 lần hoạt động báo danh.

2 Khi lượng người chơi tham gia hoạt động báo danh đạt đến mức quy định, tất cả người chơi đều được nhận thưởng hoạt động ở mức tương ứng .

3 Thưởng hoạt động sẽ được phát qua Thư trong game sau khi Open Beta. Người chơi vào game trong 3 ngày đầu tiên kể tính từ ngày Open Beta để nhận quà, vui lòng chú ý đón nhận.