Nhập code quà

* error

Nhập ID nhân vật

* error

Hướng dẫn đổi Code

1 Trước khi đổi Code, vui lòng chắc chắn rằng bạn đã tạo nhân vật trong game

2 Sau khi đổi Code, quà sẽ được gửi vào Thư trong game của bạn, mời vào Thư để nhận

3 Mỗi Mã Code chỉ được nhận 1 lần

4 Với những Mã Code cùng loại, mỗi một tài khoản chỉ được nhận 1 lần

5 Vì lý do mạng hoặc những yếu tố không xác định, có thể việc nhận quà sau khi sử dụng Code sẽ bị chậm trễ. Vui lòng đợi trong vài phút, sau đó thoát tài khoản, thoát game và đăng nhập lại để nhận quà

Xác nhận thông tin

  • Code quà :

  • ID nhân vật :

  • Tên nhân vật :

Đổi thành công